SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                  2018-2019
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 480 880
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 153 234 199
Företagarvinst -16 600 -16 600 -15 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 000 19 400 20 300
        +Räntekravet 1 880 3 120 2 510
Företagarinkomst 6 240 5 830 7 020
Lönsamhetskoefficient 0,27 0,26 0,31
Företagarinkomst 6 240 5 830 7 020
        - Räntekrav -1 890 -3 130 -2 520
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 360 2 710 4 500
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 310 1 210 1 260
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,3 2,2 3,6
Eget kapital 69 300 101 100 84 000
        Total kapital 71 600 112 400 95 400
Soliditetsgrad 96,8 89,9 88,1
Avkastning på total kapital -14 700 -13 300 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 72 000 114 400 97 000
Avkastnings % på kapital -20,5 -11,6 -13,4

9652057

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/