SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                  2018-2019
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 230 160 190 880
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 157 160 283 246 199
Företagarvinst -13 200 -15 500 -21 400 -29 000 -12 900 -15 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 19 000 20 100 22 700 17 800 20 000 20 300
        +Räntekravet 1 840 1 840 2 080 3 960 3 040 2 510
Företagarinkomst 7 610 6 380 3 340 -7 270 10 200 7 020
Lönsamhetskoefficient 0,36 0,29 0,13 -0,33 0,44 0,31
Företagarinkomst 7 610 6 380 3 340 -7 270 10 200 7 020
        - Räntekrav -1 840 -1 840 -2 090 -3 970 -3 040 -2 520
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 770 4 540 1 250 -11 200 7 130 4 500
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 180 1 250 1 410 1 110 1 250 1 260
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,9 3,6 0,9 -10,1 5,7 3,6
Eget kapital 70 500 67 200 70 500 133 200 96 400 84 000
        Total kapital 71 000 69 800 78 200 135 400 118 600 95 400
Soliditetsgrad 99,2 96,2 90,1 98,4 81,3 88,1
Avkastning på total kapital -11 400 -13 600 -19 100 -25 000 -9 500 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 71 600 69 500 77 700 131 300 123 200 97 000
Avkastnings % på kapital -15,9 -19,7 -24,6 -19,1 -7,7 -13,4

9652063

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/