SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                  2018-2019
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 180 120 260 140 180 880
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 452 198 148 116 89 199
Företagarvinst -5 020 -16 600 -19 800 -22 500 -14 600 -15 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 24 700 19 400 21 200 15 800 18 800 20 300
        +Räntekravet 5 600 1 630 2 100 1 740 1 240 2 510
Företagarinkomst 25 300 4 350 3 440 -5 000 5 400 7 020
Lönsamhetskoefficient 0,83 0,21 0,15 -0,29 0,27 0,31
Företagarinkomst 25 300 4 350 3 440 -5 000 5 400 7 020
        - Räntekrav -5 610 -1 630 -2 110 -1 750 -1 240 -2 520
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 19 600 2 710 1 340 -6 750 4 160 4 500
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 540 1 210 1 320 980 1 170 1 260
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 12,7 2,2 1,0 -6,9 3,5 3,6
Eget kapital 189 700 52 100 67 700 60 800 42 500 84 000
        Total kapital 208 500 88 100 75 300 60 800 44 400 95 400
Soliditetsgrad 91,0 59,2 90,0 100,0 95,8 88,1
Avkastning på total kapital 950 -14 400 -17 400 -20 700 -13 400 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 211 500 93 000 75 700 60 700 45 300 97 000
Avkastnings % på kapital 0,5 -15,6 -23,1 -34,2 -29,6 -13,4

9652066

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/