SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
      Balansräkning 2018-2019
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 180 310 880
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 153 226 245 199
AKTIVA 71 600 106 400 119 800 95 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 60 0 0 20
          Byggnader 3 580 3 330 3 850 3 620
          Maskiner 12 600 20 000 29 900 20 100
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 52 800 78 900 82 000 68 300
    Fordringar 2 470 4 090 4 010 3 330
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 71 600 106 400 119 800 95 400
  Eget kapital 69 300 94 700 96 800 84 000
Främmande kapital 2 300 11 700 22 900 11 400

9652051

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/