SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
      Balansräkning 2018-2019
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 480 880
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 153 234 199
AKTIVA 71 600 112 400 95 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 60 0 20
          Byggnader 3 580 3 870 3 620
          Maskiner 12 600 24 500 20 100
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 52 800 79 900 68 300
    Fordringar 2 470 4 190 3 330
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 71 600 112 400 95 400
  Eget kapital 69 300 101 100 84 000
Främmande kapital 2 300 11 300 11 400

9652048

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/