SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
      Balansräkning 2018-2019
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 230 160 190 880
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 157 160 283 246 199
AKTIVA 71 000 69 800 78 200 135 400 118 600 95 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 20 70 0 0 20
          Byggnader 3 590 2 150 3 010 8 300 3 380 3 620
          Maskiner 15 400 9940.8511902 16 300 18 700 29 200 20 100
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 49 300 55 700 55 100 102 600 82 400 68 300
    Fordringar 2 750 2 020 3 740 5 900 3 590 3 330
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 71 000 69 800 78 200 135 400 118 600 95 400
  Eget kapital 70 500 67 200 70 500 133 200 96 400 84 000
Främmande kapital 540 2 650 7 730 2 210 22 200 11 400

9652054

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/