LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2017-2018
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 320 900
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 151 203 249 197
Försäljningsintäkter 15 800 20 900 26 600 20 700
        Stöd 4 320 6 420 6 540 5 540
Omsättning 20 100 27 300 33 100 26 200
Bruttointäkter 34 300 34 700 52 900 41 000
        Rörliga kostnader -19 300 -27 900 -28 600 -24 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 300 -21 300 -19 000 -20 000
        Fastna kostander -2 380 -3 130 -2 630 -2 630
Driftsbidrag -7 790 -17 700 2 570 -6 170
        Avskrivningar -2 940 -3 720 -7 470 -4 720
Rörelseresultat -10 700 -21 400 -4 900 -10 800
        Nettofinansieringskostnader -20 -120 -200 -110
Nettoresultat -10 700 -21 500 -5 100 -10 900
        Räntekrav på eget kapital -1 810 -2 940 -3 960 -2 810
Företagarvinst -12 500 -24 500 -9 050 -13 800

9635617

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/