LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2017-2018
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 510 900
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 151 221 197
Försäljningsintäkter 15 800 22 300 20 700
        Stöd 4 320 6 150 5 540
Omsättning 20 100 28 400 26 200
Bruttointäkter 34 300 42 300 41 000
        Rörliga kostnader -19 300 -27 600 -24 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 300 -17 800 -20 000
        Fastna kostander -2 380 -2 700 -2 630
Driftsbidrag -7 790 -5 900 -6 170
        Avskrivningar -2 940 -5 520 -4 720
Rörelseresultat -10 700 -11 400 -10 800
        Nettofinansieringskostnader -20 -140 -110
Nettoresultat -10 700 -11 500 -10 900
        Räntekrav på eget kapital -1 810 -3 240 -2 810
Företagarvinst -12 500 -14 800 -13 800

9635614

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/