LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2017-2018
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 170 240 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 162 146 327 253 197
Försäljningsintäkter 11 800 17 800 14 400 40 100 27 700 20 700
        Stöd 3 860 4 590 6 370 10 000 5 970 5 540
Omsättning 15 600 22 400 20 800 50 100 33 700 26 200
Bruttointäkter 34 600 31 000 28 800 58 800 54 200 41 000
        Rörliga kostnader -15 700 -20 000 -20 900 -53 200 -26 500 -24 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -16 100 -20 700 -21 000 -21 200 -18 500 -20 000
        Fastna kostander -2 110 -2 510 -2 330 -3 110 -2 560 -2 630
Driftsbidrag 550 -12 300 -15 600 -18 800 6 560 -6 170
        Avskrivningar -3 000 -2 410 -3 690 -3 920 -7 160 -4 720
Rörelseresultat -2 440 -14 700 -19 300 -22 700 -600 -10 800
        Nettofinansieringskostnader -4.676174603 -50 -50 0 -230 -110
Nettoresultat -2 440 -14 800 -19 300 -22 700 -820 -10 900
        Räntekrav på eget kapital -1 720 -1 770 -2 050 -4 210 -3 970 -2 810
Företagarvinst -4 170 -16 500 -21 400 -26 900 -4 800 -13 800

9635620

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/