LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                  2017-2018
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 320 900
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 151 203 249 197
Företagarvinst -12 500 -24 500 -9 050 -13 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 20 300 21 300 19 000 20 100
        +Räntekravet 1 810 2 940 3 950 2 800
Företagarinkomst 9 570 -260 14 000 9 080
Lönsamhetskoefficient 0,43 -0,01 0,61 0,40
Företagarinkomst 9 570 -260 14 000 9 080
        - Räntekrav -1 810 -2 940 -3 960 -2 810
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 760 -3 210 10 000 6 270
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 290 1 350 1 210 1 270
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,0 -2,4 8,2 4,9
Eget kapital 69 800 86 300 116 200 89 700
        Total kapital 71 500 91 800 130 700 96 800
Soliditetsgrad 97,5 94,1 88,9 92,7
Avkastning på total kapital -10 700 -21 400 -4 900 -10 800
        Kapital under räkenskapsåret 70 600 92 500 126 900 95 200
Avkastnings % på kapital -15,2 -23,2 -3,9 -11,4

9635635

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/