LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2017-2018
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 510 900
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 151 221 197
Företagarvinst -12 500 -14 800 -13 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 20 300 17 800 20 100
        +Räntekravet 1 810 3 240 2 800
Företagarinkomst 9 570 6 280 9 080
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,30 0,40
Företagarinkomst 9 570 6 280 9 080
        - Räntekrav -1 810 -3 240 -2 810
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 760 3 030 6 270
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 290 1 130 1 270
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,0 2,7 4,9
Eget kapital 69 800 98 800 89 700
        Total kapital 71 500 108 300 96 800
Soliditetsgrad 97,5 91,2 92,7
Avkastning på total kapital -10 700 -11 400 -10 800
        Kapital under räkenskapsåret 70 600 107 300 95 200
Avkastnings % på kapital -15,2 -10,6 -11,4

9635632

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/