LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2017-2018
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 170 240 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 162 146 327 253 197
Företagarvinst -4 170 -16 500 -21 400 -26 900 -4 800 -13 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 16 200 20 800 21 100 21 300 18 500 20 100
        +Räntekravet 1 720 1 760 2 050 4 200 3 970 2 800
Företagarinkomst 13 700 5 960 1 700 -1 480 17 700 9 080
Lönsamhetskoefficient 0,77 0,26 0,07 -0,06 0,79 0,40
Företagarinkomst 13 700 5 960 1 700 -1 480 17 700 9 080
        - Räntekrav -1 720 -1 770 -2 050 -4 210 -3 970 -2 810
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 12 000 4 200 -350 -5 690 13 700 6 270
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 020 1 320 1 340 1 350 1 170 1 270
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 11,7 3,2 -0,3 -4,2 11,6 4,9
Eget kapital 68 100 68 700 65 700 133 000 113 500 89 700
        Total kapital 68 500 71 700 72 000 133 800 128 600 96 800
Soliditetsgrad 99,3 95,8 91,2 99,5 88,2 92,7
Avkastning på total kapital -2 440 -14 700 -19 300 -22 700 -600 -10 800
        Kapital under räkenskapsåret 67 600 70 900 70 300 137 100 126 200 95 200
Avkastnings % på kapital -3,6 -20,9 -27,5 -16,6 -0,5 -11,4

9635638

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/