LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
                    Nyckeltal                  2017-2018
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 190 90 290 150 190 900
Gårdar 20<n<30 4<n<10 11<n<20 4<n<10 4<n<10 70<n<80
Renar 431 206 154 114 90 197
Företagarvinst 1 740 -22 300 -18 100 -15 800 -17 000 -13 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 25 900 17 800 21 000 19 300 14 600 20 100
        +Räntekravet 6 140 2 550 2 380 1 580 1 200 2 800
Företagarinkomst 33 700 -2 000 5 200 5 070 -1 320 9 080
Lönsamhetskoefficient 1,05 -0,10 0,22 0,24 -0,08 0,40
Företagarinkomst 33 700 -2 000 5 200 5 070 -1 320 9 080
        - Räntekrav -6 150 -2 550 -2 380 -1 580 -1 200 -2 810
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 27 600 -4 550 2 810 3 480 -2 520 6 270
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 640 1 130 1 330 1 220 920 1 270
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 16,8 -4,0 2,1 2,8 -2,7 4,9
Eget kapital 182 700 83 500 75 700 60 300 44 100 89 700
        Total kapital 204 500 91 500 79 500 62 000 45 300 96 800
Soliditetsgrad 89,3 91,3 95,2 97,2 97,4 92,7
Avkastning på total kapital 8 180 -19 600 -15 600 -14 200 -15 800 -10 800
        Kapital under räkenskapsåret 200 600 93 900 78 500 58 400 44 900 95 200
Avkastnings % på kapital 4,1 -20,9 -20,0 -24,4 -35,3 -11,4

9635641

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/