LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
      Balansräkning 2017-2018
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 320 900
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 151 203 249 197
AKTIVA 71 500 91 800 130 700 96 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 80 0 0 30
          Byggnader 4 100 1 900 4 240 3 690
          Maskiner 11 600 16 100 32 100 19 800
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 52 900 69 600 89 600 69 400
    Fordringar 2 940 4 160 4 830 3 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 71 500 91 800 130 700 96 800
  Eget kapital 69 800 86 300 116 200 89 700
Främmande kapital 1 770 5 440 14 500 7 070

9635626

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/