LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2017-2018
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 510 900
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 151 221 197
AKTIVA 71 500 108 300 96 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 80 0 30
          Byggnader 4 100 3 550 3 690
          Maskiner 11 600 23 500 19 800
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 52 900 77 100 69 400
    Fordringar 2 940 4 140 3 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 71 500 108 300 96 800
  Eget kapital 69 800 98 800 89 700
Främmande kapital 1 770 9 580 7 070

9635623

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/