LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2017-2018
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 170 240 160 200 900
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 162 146 327 253 197
AKTIVA 68 500 71 700 72 000 133 800 128 600 96 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 20 200 0 0 30
          Byggnader 4 670 2 570 3 710 4 810 3 410 3 690
          Maskiner 11 600 9 800 15 100 15 700 31 000 19 800
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 49 600 56 500 48 800 109 100 90 200 69 400
    Fordringar 2 670 2 810 4 140 4 200 3 940 3 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 68 500 71 700 72 000 133 800 128 600 96 800
  Eget kapital 68 100 68 700 65 700 133 000 113 500 89 700
Främmande kapital 490 3 010 6 330 720 15 200 7 070

9635629

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/