LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning 2016_2017
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 330 920
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 148 201 240 192
Försäljningsintäkter 14 700 18 600 28 600 20 500
        Stöd 4 130 5 590 6 720 5 370
Omsättning 18 900 24 100 35 400 25 900
Bruttointäkter 35 200 35 600 54 200 42 100
        Rörliga kostnader -19 200 -23 900 -23 100 -21 600
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 000 -22 800 -19 300 -20 800
        Fastna kostander -2 210 -3 300 -2 930 -2 700
Driftsbidrag -7 250 -14 500 8 860 -3 020
        Avskrivningar -2 520 -3 720 -7 180 -4 440
Rörelseresultat -9 770 -18 200 1 680 -7 470
        Nettofinansieringskostnader -40 -280 -120 -120
Nettoresultat -9 800 -18 500 1 560 -7 590
        Räntekrav på eget kapital -1 720 -2 480 -3 350 -2 460
Företagarvinst -11 500 -21 000 -1 790 -10 000


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/