LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2016-2017
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 520 920
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 148 224 192
Försäljningsintäkter 14 700 24 400 20 500
        Stöd 4 130 6 220 5 370
Omsättning 18 900 30 600 25 900
Bruttointäkter 35 200 46 200 42 100
        Rörliga kostnader -19 200 -23 400 -21 600
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 000 -19 600 -20 800
        Fastna kostander -2 210 -2 860 -2 700
Driftsbidrag -7 250 220 -3 020
        Avskrivningar -2 520 -5 660 -4 440
Rörelseresultat -9 770 -5 430 -7 470
        Nettofinansieringskostnader -40 -170 -120
Nettoresultat -9 800 -5 600 -7 590
        Räntekrav på eget kapital -1 720 -2 960 -2 460
Företagarvinst -11 500 -8 560 -10 000

9611556

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/