LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2016-2017
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 170 210 920
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 133 151 158 334 244 192
Försäljningsintäkter 12 500 15 500 14 300 30 300 29 900 20 500
        Stöd 3 650 4 250 4 350 9 220 6 980 5 370
Omsättning 16 200 19 700 18 700 39 500 36 900 25 900
Bruttointäkter 42 700 28 900 28 700 55 500 55 100 42 100
        Rörliga kostnader -20 500 -16 200 -17 700 -45 300 -22 800 -21 600
        Företagarfamiljens löneanspråk -19 100 -19 200 -24 900 -22 600 -19 400 -20 800
        Fastna kostander -2 060 -2 230 -2 800 -2 600 -2 960 -2 700
Driftsbidrag 970 -8 800 -16 700 -15 000 9 900 -3 020
        Avskrivningar -3 230 -1 910 -2 970 -4 140 -7 120 -4 440
Rörelseresultat -2 250 -10 700 -19 700 -19 100 2 790 -7 470
        Nettofinansieringskostnader -20 -50 -130 -100 -130 -120
Nettoresultat -2 270 -10 700 -19 800 -19 300 2 660 -7 590
        Räntekrav på eget kapital -1 690 -1 600 -2 020 -3 690 -3 390 -2 460
Företagarvinst -3 960 -12 300 -21 800 -22 900 -730 -10 000

9611562

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/