LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.3.2023
                    Nyckeltal                              2016_2017
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 330 920
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 148 201 240 192
Företagarvinst -11 500 -21 000 -1 790 -10 000
        + Företagarfamiljens löneanspråk 21 000 22 900 19 300 20 800
        +Räntekravet 1 710 2 470 3 340 2 460
Företagarinkomst 11 200 4 310 20 900 13 200
Lönsamhetskoefficient 0,49 0,17 0,92 0,57
Företagarinkomst 11 200 4 310 20 900 13 200
        - Räntekrav -1 720 -2 480 -3 350 -2 460
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 500 1 830 17 600 10 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 330 1 440 1 220 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,1 1,3 14,3 8,2
Eget kapital 66 800 84 100 121 100 89 900
        Total kapital 69 000 92 400 130 600 96 000
Soliditetsgrad 96,7 91,0 92,7 93,6
Avkastning på total kapital -9 770 -18 200 1 680 -7 470
        Kapital under räkenskapsåret 67 500 90 800 125 100 93 000
Avkastnings-% på kapital -14,5 -20,1 1,3 -8,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/