LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 2.12.2023
                    Nyckeltal                              2016_2017
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 520 920
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 148 224 192
Företagarvinst -11 500 -8 560 -10 000
        + Företagarfamiljens löneanspråk 21 000 19 700 20 800
        +Räntekravet 1 710 2 950 2 460
Företagarinkomst 11 200 14 100 13 200
Lönsamhetskoefficient 0,49 0,62 0,57
Företagarinkomst 11 200 14 100 13 200
        - Räntekrav -1 720 -2 960 -2 460
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 500 11 100 10 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 330 1 240 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,1 8,9 8,2
Eget kapital 66 800 104 700 89 900
        Total kapital 69 000 113 300 96 000
Soliditetsgrad 96,7 92,3 93,6
Avkastning på total kapital -9 770 -5 430 -7 470
        Kapital under räkenskapsåret 67 500 109 900 93 000
Avkastnings-% på kapital -14,5 -4,9 -8,0

9611574

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/