LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
                    Nyckeltal                              2016_2017
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 170 210 920
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 133 151 158 334 244 192
Företagarvinst -3 960 -12 300 -21 800 -22 900 -730 -10 000
        + Företagarfamiljens löneanspråk 19 200 19 300 24 900 22 600 19 400 20 800
        +Räntekravet 1 690 1 600 2 010 3 680 3 390 2 460
Företagarinkomst 16 900 8 490 5 040 3 320 22 100 13 200
Lönsamhetskoefficient 0,81 0,41 0,19 0,13 0,97 0,57
Företagarinkomst 16 900 8 490 5 040 3 320 22 100 13 200
        - Räntekrav -1 690 -1 600 -2 020 -3 690 -3 390 -2 460
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 15 200 6 890 3 030 -360 18 700 10 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 210 1 210 1 570 1 430 1 220 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 12,5 5,7 1,9 -0,3 15,2 8,2
Eget kapital 65 900 63 800 71 200 134 200 121 100 89 900
        Total kapital 67 000 66 800 75 400 140 200 131 100 96 000
Soliditetsgrad 98,3 95,4 94,4 95,7 92,4 93,6
Avkastning på total kapital -2 250 -10 700 -19 700 -19 100 2 790 -7 470
        Kapital under räkenskapsåret 65 900 64 900 74 700 138 700 126 000 93 000
Avkastnings-% på kapital -3,4 -16,5 -26,4 -13,8 2,2 -8,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/