LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                              2016_2017
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 200 90 220 230 160 920
Gårdar 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 404 203 144 121 89 192
Företagarvinst 5 970 -11 300 -13 100 -19 100 -12 100 -10 000
        + Företagarfamiljens löneanspråk 25 600 18 200 21 400 21 000 15 300 20 800
        +Räntekravet 5 010 2 540 1 920 1 640 1 130 2 460
Företagarinkomst 36 600 9 380 10 200 3 490 4 270 13 200
Lönsamhetskoefficient 1,20 0,45 0,44 0,15 0,26 0,57
Företagarinkomst 36 600 9 380 10 200 3 490 4 270 13 200
        - Räntekrav -5 020 -2 540 -1 920 -1 650 -1 140 -2 460
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 31 600 6 840 8 230 1 840 3 130 10 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 610 1 150 1 350 1 320 960 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 19,5 6,0 6,1 1,4 3,2 8,2
Eget kapital 190 100 85 500 74 700 51 600 42 600 89 900
        Total kapital 203 500 97 100 76 200 57 300 43 300 96 000
Soliditetsgrad 93,4 88,1 98,0 90,1 98,2 93,6
Avkastning på total kapital 11 100 -8 560 -11 100 -17 300 -10 900 -7 470
        Kapital under räkenskapsåret 192 500 95 500 74 900 57 500 42 700 93 000
Avkastnings-% på kapital 5,8 -9,0 -14,9 -30,2 -25,7 -8,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/