LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2016-2017
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 390 190 330 920
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 148 201 240 192
AKTIVA 69 000 92 400 130 600 96 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 40 0 0 10
          Byggnader 4 160 2 520 9 760 5 820
          Maskiner 9 600 15 800 28 300 17 600
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 53 000 70 500 88 000 69 200
    Fordringar 2 200 3 470 4 490 3 290
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 69 000 92 400 130 600 96 000
  Eget kapital 66 800 84 100 121 100 89 900
Främmande kapital 2 240 8 280 9 470 6 110

9611568

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/