LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
____Balansräkning 2016_2017
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 390 520 920
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 148 224 192
AKTIVA 69 000 113 300 96 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 40 0 10
          Byggnader 4 160 6 210 5 820
          Maskiner 9 600 23 000 17 600
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 53 000 80 400 69 200
    Fordringar 2 200 3 750 3 290
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 69 000 113 300 96 000
  Eget kapital 66 800 104 700 89 900
Främmande kapital 2 240 8 670 6 110

9611565

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/