LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2016-2017
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 170 210 920
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 133 151 158 334 244 192
AKTIVA 67 000 66 800 75 400 140 200 131 100 96 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 90 0 0 10
          Byggnader 4 550 2 860 6 040 5 200 9 510 5 820
          Maskiner 12 700 7 400 10 800 16 500 28 100 17 600
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 47 000 55 100 55 700 114 600 89 200 69 200
    Fordringar 2 810 1 470 2 790 3 920 4 240 3 290
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 67 000 66 800 75 400 140 200 131 100 96 000
  Eget kapital 65 900 63 800 71 200 134 200 121 100 89 900
Främmande kapital 1 120 3 040 4 220 6 030 10 000 6 110

9611571

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/