LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2015-2016
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 340 190 330 860
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 195 233 190
Försäljningsintäkter 14 200 18 200 31 000 21 500
        Stöd 4 100 5 410 6 770 5 410
Omsättning 18 300 23 600 37 800 26 900
Bruttointäkter 30 300 34 100 53 200 39 900
        Rörliga kostnader -17 500 -18 900 -24 000 -20 300
        Företagarfamiljens löneanspråk -22 100 -17 900 -20 400 -20 500
        Fastna kostander -2 080 -3 530 -2 860 -2 700
Driftsbidrag -11 400 -6 330 5 770 -3 750
        Avskrivningar -2 440 -3 290 -6 030 -4 000
Rörelseresultat -13 900 -9 620 -250 -7 750
        Nettofinansieringskostnader -40 -560 -130 -190
Nettoresultat -13 900 -10 100 -380 -7 940
        Räntekrav på eget kapital -2 150 -3 160 -3 720 -2 970
Företagarvinst -16 100 -13 300 -4 100 -10 900

9611527

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/