LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Resultaträkning 2015_2016
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 340 520 860
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 145 211 190
Försäljningsintäkter 14 200 24 400 21 500
        Stöd 4 100 6 020 5 410
Omsättning 18 300 30 400 26 900
Bruttointäkter 30 300 43 500 39 900
        Rörliga kostnader -17 500 -21 800 -20 300
        Företagarfamiljens löneanspråk -22 100 -18 700 -20 500
        Fastna kostander -2 080 -2 810 -2 700
Driftsbidrag -11 400 60 -3 750
        Avskrivningar -2 440 -4 830 -4 000
Rörelseresultat -13 900 -4 770 -7 750
        Nettofinansieringskostnader -40 -210 -190
Nettoresultat -13 900 -4 980 -7 940
        Räntekrav på eget kapital -2 150 -3 400 -2 970
Företagarvinst -16 100 -8 380 -10 900


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/