LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Resultaträkning 2015_2016
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 100 150 220 170 200 860
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 140 152 152 260 234 190
Försäljningsintäkter 11 300 16 500 12 400 24 900 31 600 21 500
        Stöd 3 900 4 370 4 200 7 070 6 910 5 410
Omsättning 15 200 20 900 16 600 32 000 38 500 26 900
Bruttointäkter 33 000 28 700 27 500 42 300 54 100 39 900
        Rörliga kostnader -17 200 -17 300 -16 800 -27 400 -24 500 -20 300
        Företagarfamiljens löneanspråk -24 400 -19 400 -23 200 -19 000 -20 300 -20 500
        Fastna kostander -1 740 -2 490 -2 400 -2 370 -2 970 -2 700
Driftsbidrag -10 400 -10 500 -14 900 -6 590 6 200 -3 750
        Avskrivningar -3 410 -2 030 -2 280 -3 700 -6 000 -4 000
Rörelseresultat -13 900 -12 500 -17 200 -10 200 200 -7 750
        Nettofinansieringskostnader -20 -70 -230 -70 -130 -190
Nettoresultat -13 900 -12 600 -17 400 -10 300 70 -7 940
        Räntekrav på eget kapital -2 330 -2 040 -2 390 -3 660 -3 740 -2 970
Företagarvinst -16 200 -14 700 -19 800 -14 000 -3 660 -10 900


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/