LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                              2015_2016
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 340 190 330 860
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 195 233 190
Företagarvinst -16 100 -13 300 -4 100 -10 900
        + Företagarfamiljens löneanspråk 22 200 17 900 20 400 20 600
        +Räntekravet 2 140 3 160 3 710 2 970
Företagarinkomst 8 190 7 760 20 000 12 600
Lönsamhetskoefficient 0,34 0,37 0,83 0,54
Företagarinkomst 8 190 7 760 20 000 12 600
        - Räntekrav -2 150 -3 160 -3 720 -2 970
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 040 4 600 16 300 9 640
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 420 1 150 1 300 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,3 4,0 12,5 7,3
Eget kapital 61 500 69 500 100 500 78 200
        Total kapital 63 700 82 600 112 800 86 700
Soliditetsgrad 96,5 84,1 89,1 90,2
Avkastning på total kapital -13 900 -9 620 -250 -7 750
        Kapital under räkenskapsåret 63 200 81 700 111 600 85 800
Avkastnings-% på kapital -22,0 -11,8 -0,2 -9,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/