LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
                    Nyckeltal                  2015-2016
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 340 520 860
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 145 211 190
Företagarvinst -16 100 -8 380 -10 900
 + Företagarfamiljens löneanspråk 22 200 18 700 20 600
        +Räntekravet 2 140 3 400 2 970
Företagarinkomst 8 190 13 700 12 600
Lönsamhetskoefficient 0,34 0,62 0,54
Företagarinkomst 8 190 13 700 12 600
        - Räntekrav -2 150 -3 400 -2 970
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 040 10 300 9 640
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 420 1 190 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,3 8,6 7,3
Eget kapital 61 500 88 000 78 200
        Total kapital 63 700 98 200 86 700
Soliditetsgrad 96,5 89,6 90,2
Avkastning på total kapital -13 900 -4 770 -7 750
        Kapital under räkenskapsåret 63 200 96 600 85 800
Avkastnings % på kapital -22,0 -4,9 -9,0

9611542

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/