LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                              2015_2016
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 100 150 220 170 200 860
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 140 152 152 260 234 190
Företagarvinst -16 200 -14 700 -19 800 -14 000 -3 660 -10 900
        + Företagarfamiljens löneanspråk 24 500 19 500 23 300 19 100 20 400 20 600
        +Räntekravet 2 330 2 030 2 390 3 650 3 730 2 970
Företagarinkomst 10 500 6 830 5 780 8 720 20 400 12 600
Lönsamhetskoefficient 0,39 0,32 0,23 0,38 0,85 0,54
Företagarinkomst 10 500 6 830 5 780 8 720 20 400 12 600
        - Räntekrav -2 330 -2 040 -2 390 -3 660 -3 740 -2 970
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 210 4 790 3 390 5 060 16 700 9 640
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 560 1 240 1 490 1 220 1 300 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,2 3,8 2,3 4,1 12,8 7,3
Eget kapital 66 100 58 700 61 400 99 100 100 800 78 200
        Total kapital 67 000 63 200 66 400 105 400 113 300 86 700
Soliditetsgrad 98,6 92,9 92,5 94,0 89,0 90,2
Avkastning på total kapital -13 900 -12 500 -17 200 -10 200 200 -7 750
        Kapital under räkenskapsåret 66 600 63 100 65 200 103 200 112 000 85 800
Avkastnings-% på kapital -20,9 -20,0 -26,5 -10,0 0,2 -9,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/