LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                  2015-2016
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 160 110 180 250 150 860
Gårdar 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 432 210 150 118 88 190
Företagarvinst 1 400 -4 270 -22 100 -11 400 -14 400 -10 900
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 300 15 500 23 500 16 500 18 400 20 600
        +Räntekravet 6 570 3 090 2 450 1 960 1 390 2 970
Företagarinkomst 37 200 14 400 3 820 7 010 5 290 12 600
Lönsamhetskoefficient 1,04 0,77 0,15 0,38 0,27 0,54
Företagarinkomst 37 200 14 400 3 820 7 010 5 290 12 600
        - Räntekrav -6 570 -3 090 -2 450 -1 970 -1 390 -2 970
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 30 700 11 300 1 360 5 040 3 900 9 640
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 870 990 1 500 1 050 1 170 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 16,3 11,3 0,9 4,8 3,3 7,3
Eget kapital 176 400 75 000 70 100 46 900 39 200 78 200
        Total kapital 197 900 92 300 72 800 51 900 40 000 86 700
Soliditetsgrad 89,1 81,2 96,2 90,3 97,8 90,2
Avkastning på total kapital 8 180 -820 -19 500 -9 180 -13 000 -7 750
        Kapital under räkenskapsåret 196 600 90 000 70 500 52 500 40 200 85 800
Avkastnings % på kapital 4,2 -0,9 -27,8 -17,5 -32,6 -9,0

9611551

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/