LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning 2015_2016
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 340 190 330 860
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 145 195 233 190
AKTIVA 63 700 82 600 112 800 86 700
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 40 0 0 10
          Byggnader 3 510 1 220 7 210 4 410
          Maskiner 9 520 14 400 24 200 16 200
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 48 700 64 800 77 200 63 200
    Fordringar 1 930 2 200 4 120 2 830
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 63 700 82 600 112 800 86 700
  Eget kapital 61 500 69 500 100 500 78 200
Främmande kapital 2 200 13 200 12 300 8 480


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/