LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Balansräkning 2015_2016
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 340 520 860
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 145 211 190
AKTIVA 63 700 98 200 86 700
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 40 0 10
          Byggnader 3 510 4 560 4 410
          Maskiner 9 520 19 900 16 200
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 48 700 70 500 63 200
    Fordringar 1 930 3 180 2 830
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 63 700 98 200 86 700
  Eget kapital 61 500 88 000 78 200
Främmande kapital 2 200 10 200 8 480


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/