LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning 2015_2016
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 100 150 220 170 200 860
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 140 152 152 260 234 190
AKTIVA 67 000 63 200 66 400 105 400 113 300 86 700
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 40 60 0 0 10
          Byggnader 3 410 3 040 3 790 3 310 7 340 4 410
          Maskiner 14 000 7 870 8 680 15 400 24 000 16 200
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 47 100 50 700 52 000 83 800 77 800 63 200
    Fordringar 2 460 1 540 1 910 2 900 4 080 2 830
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 67 000 63 200 66 400 105 400 113 300 86 700
  Eget kapital 66 100 58 700 61 400 99 100 100 800 78 200
Främmande kapital 910 4 500 5 000 6 330 12 500 8 480


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/