LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
            Resultaträkning 2014-2015
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 330 930
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 143 207 258 198
Försäljningsintäkter 13 500 14 800 32 100 20 400
        Stöd 4 040 5 720 8 400 5 950
Omsättning 17 600 20 500 40 500 26 300
Bruttointäkter 30 900 38 100 59 200 42 500
        Rörliga kostnader -16 000 -19 000 -19 900 -18 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 500 -18 300 -20 900 -20 200
        Fastna kostander -1 900 -3 190 -2 810 -2 490
Driftsbidrag -7 540 -2 420 15 500 1 730
        Avskrivningar -2 570 -3 390 -6 660 -4 200
Rörelseresultat -10 100 -5 810 8 820 -2 460
        Nettofinansieringskostnader -40 -280 -400 -220
Nettoresultat -10 100 -6 090 8 420 -2 680
        Räntekrav på eget kapital -2 270 -3 510 -4 320 -3 260
Företagarvinst -12 400 -9 600 4 090 -5 940

9427026

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/