LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Resultaträkning 2014_2015
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 530 930
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 143 225 198
Försäljningsintäkter 13 500 23 300 20 400
        Stöd 4 040 6 540 5 950
Omsättning 17 600 29 900 26 300
Bruttointäkter 30 900 48 100 42 500
        Rörliga kostnader -16 000 -18 600 -18 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 500 -19 700 -20 200
        Fastna kostander -1 900 -2 700 -2 490
Driftsbidrag -7 540 6 970 1 730
        Avskrivningar -2 570 -5 360 -4 200
Rörelseresultat -10 100 1 610 -2 460
        Nettofinansieringskostnader -40 -250 -220
Nettoresultat -10 100 1 360 -2 680
        Räntekrav på eget kapital -2 270 -3 800 -3 260
Företagarvinst -12 400 -2 440 -5 940

9427023

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/