LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
____Resultaträkning 2014_2015
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 240 180 200 930
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 140 154 273 260 198
Försäljningsintäkter 11 100 14 300 12 700 19 700 33 500 20 400
        Stöd 4 130 3 760 4 250 7 150 9 020 5 950
Omsättning 15 300 18 000 17 000 26 800 42 500 26 300
Bruttointäkter 33 500 26 900 31 700 44 000 62 600 42 500
        Rörliga kostnader -17 200 -14 400 -15 500 -27 600 -20 900 -18 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -22 500 -18 500 -23 000 -18 500 -21 000 -20 200
        Fastna kostander -1 630 -2 190 -1 830 -2 180 -3 150 -2 490
Driftsbidrag -7 970 -8 310 -8 710 -4 370 17 400 1 730
        Avskrivningar -3 730 -2 010 -2 990 -3 420 -6 590 -4 200
Rörelseresultat -11 600 -10 300 -11 600 -7 780 10 800 -2 460
        Nettofinansieringskostnader -20 -20 -150 -70 -420 -220
Nettoresultat -11 700 -10 300 -11 800 -7 850 10 400 -2 680
        Räntekrav på eget kapital -2 440 -2 090 -2 610 -4 060 -4 400 -3 260
Företagarvinst -14 100 -12 400 -14 400 -11 900 5 970 -5 940

9427029

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/