LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2014-2015
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 330 930
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 143 207 258 198
Företagarvinst -12 400 -9 600 4 090 -5 940
 + Företagarfamiljens löneanspråk 20 500 18 300 21 000 20 200
        +Räntekravet 2 270 3 500 4 320 3 260
Företagarinkomst 10 400 12 300 29 400 17 500
Lönsamhetskoefficient 0,46 0,56 1,16 0,75
Företagarinkomst 10 400 12 300 29 400 17 500
        - Räntekrav -2 270 -3 510 -4 320 -3 260
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 100 8 740 25 100 14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 350 1 210 1 380 1 330
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,0 7,2 18,0 10,7
Eget kapital 60 200 74 300 103 900 78 700
        Total kapital 62 400 86 300 123 200 89 100
Soliditetsgrad 96,4 86,0 84,3 88,4
Avkastning på total kapital -10 100 -5 810 8 820 -2 460
        Kapital under räkenskapsåret 60 600 83 400 116 200 85 200
Avkastnings % på kapital -16,7 -7,0 7,6 -2,9

9427044

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/