LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2014_2015
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 530 930
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 143 225 198
Företagarvinst -12 400 -2 440 -5 940
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 500 19 800 20 200
        +Räntekravet 2 270 3 790 3 260
Företagarinkomst 10 400 21 100 17 500
Lönsamhetskoefficient 0,46 0,90 0,75
Företagarinkomst 10 400 21 100 17 500
        - Räntekrav -2 270 -3 800 -3 260
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 100 17 300 14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 350 1 300 1 330
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,0 13,2 10,7
Eget kapital 60 200 90 000 78 700
        Total kapital 62 400 103 000 89 100
Soliditetsgrad 96,4 87,4 88,4
Avkastning på total kapital -10 100 1 610 -2 460
        Kapital under räkenskapsåret 60 600 99 300 85 200
Avkastnings-% på kapital -16,7 1,6 -2,9

9427041

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/