LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                  2014-2015
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 240 180 200 930
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 140 154 273 260 198
Företagarvinst -14 100 -12 400 -14 400 -11 900 5 970 -5 940
 + Företagarfamiljens löneanspråk 22 600 18 500 23 000 18 500 21 100 20 200
        +Räntekravet 2 430 2 080 2 610 4 060 4 390 3 260
Företagarinkomst 10 800 8 170 11 200 10 700 31 500 17 500
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,40 0,44 0,47 1,23 0,75
Företagarinkomst 10 800 8 170 11 200 10 700 31 500 17 500
        - Räntekrav -2 440 -2 090 -2 610 -4 060 -4 400 -3 260
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 390 6 090 8 550 6 580 27 100 14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 490 1 220 1 520 1 220 1 390 1 330
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,6 5,0 5,6 5,4 19,4 10,7
Eget kapital 65 300 57 300 63 900 103 600 104 300 78 700
        Total kapital 66 500 59 100 69 700 108 000 124 300 89 100
Soliditetsgrad 98,1 97,0 91,7 95,9 84,0 88,4
Avkastning på total kapital -11 600 -10 300 -11 600 -7 780 10 800 -2 460
        Kapital under räkenskapsåret 64 700 57 100 67 800 104 000 116 900 85 200
Avkastnings % på kapital -18,1 -18,1 -17,3 -7,5 9,2 -2,9

9427047

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/