LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                              2014_2015
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 190 110 270 170 180 930
Gårdar 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 425 215 154 114 87 198
Företagarvinst 9 200 5 950 -12 200 -10 900 -15 400 -5 940
        + Företagarfamiljens löneanspråk 25 200 16 800 19 900 18 600 19 000 20 200
        +Räntekravet 6 520 3 250 2 730 2 280 1 480 3 260
Företagarinkomst 41 000 26 000 10 400 9941.0856999 4 950 17 500
Lönsamhetskoefficient 1,29 1,30 0,46 0,48 0,24 0,75
Företagarinkomst 41 000 26 000 10 400 9941.0856999 4 950 17 500
        - Räntekrav -6 520 -3 250 -2 730 -2 280 -1 480 -3 260
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 34 500 22 700 7 630 7 660 3 470 14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 670 1 110 1 310 1 230 1 250 1 330
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 20,6 20,5 5,8 6,2 2,8 10,7
Eget kapital 166 300 77 500 56 400 56 600 39 600 78 700
        Total kapital 189 600 88 200 69 300 58 800 39 600 89 100
Soliditetsgrad 87,7 87,9 81,4 96,3 99,8 88,4
Avkastning på total kapital 16 200 9 280 -9 230 -8 650 -13 900 -2 460
        Kapital under räkenskapsåret 178 400 87 200 65 500 57 800 38 900 85 200
Avkastnings-% på kapital 9,1 10,6 -14,1 -15,0 -36,0 -2,9

9427050

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/