LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
____Balansräkning 2014_2015
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 330 930
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 143 207 258 198
AKTIVA 62 400 86 300 123 200 89 100
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 70 0 0 30
          Byggnader 3 750 2 200 5 060 3 890
          Maskiner 10 000 14 400 28 100 17 400
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 46 700 67 100 85 900 64 900
    Fordringar 1 880 2 520 4 210 2 840
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 62 400 86 300 123 200 89 100
  Eget kapital 60 200 74 300 103 900 78 700
Främmande kapital 2 220 12 000 19 300 10 400

9427035

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/