LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
____Balansräkning 2014_2015
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 530 930
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 143 225 198
AKTIVA 62 400 103 000 89 100
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 70 0 30
          Byggnader 3 750 4 000 3 890
          Maskiner 10 000 22 600 17 400
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 46 700 73 400 64 900
    Fordringar 1 880 3 020 2 840
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 62 400 103 000 89 100
  Eget kapital 60 200 90 000 78 700
Främmande kapital 2 220 13 000 10 400

9427032

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/