LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
____Balansräkning 2014_2015
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 240 180 200 930
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 140 154 273 260 198
AKTIVA 66 500 59 100 69 700 108 000 124 300 89 100
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 20 140 0 0 30
          Byggnader 3 900 3 510 6 550 3 970 5 400 3 890
          Maskiner 15 200 7 560 10 700 13 800 27 600 17 400
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 44 500 46 200 50 600 88 100 87 100 64 900
    Fordringar 2 840 1 710 1 690 2 200 4 130 2 840
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 66 500 59 100 69 700 108 000 124 300 89 100
  Eget kapital 65 300 57 300 63 900 103 600 104 300 78 700
Främmande kapital 1 240 1 780 5 740 4 440 19 900 10 400

9427038

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/