LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
____Resultaträkning 2013_2014
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 380 200 330 910
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 141 216 241 193
Försäljningsintäkter 13 800 14 900 17 200 15 200
        Stöd 4 090 6 950 6 980 5 760
Omsättning 17 800 21 800 24 200 21 000
Bruttointäkter 29 400 33 500 42 400 35 000
        Rörliga kostnader -16 700 -17 200 -24 900 -19 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 500 -22 000 -24 100 -22 600
        Fastna kostander -2 300 -2 850 -2 190 -2 380
Driftsbidrag -11 100 -8 650 -8 890 -9 810
        Avskrivningar -2 980 -4 840 -5 870 -4 430
Rörelseresultat -14 100 -13 400 -14 700 -14 200
        Nettofinansieringskostnader -40 -180 -270 -160
Nettoresultat -14 200 -13 600 -15 000 -14 300
        Räntekrav på eget kapital -2 730 -3 740 -4 070 -3 440
Företagarvinst -16 900 -17 400 -19 100 -17 800

9349838

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/