LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Resultaträkning 2013_2014
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 380 530 910
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 141 222 193
Försäljningsintäkter 13 800 15 800 15 200
        Stöd 4 090 6 980 5 760
Omsättning 17 800 22 800 21 000
Bruttointäkter 29 400 38 300 35 000
        Rörliga kostnader -16 700 -21 900 -19 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 500 -22 700 -22 600
        Fastna kostander -2 300 -2 430 -2 380
Driftsbidrag -11 100 -8 850 -9 810
        Avskrivningar -2 980 -5 340 -4 430
Rörelseresultat -14 100 -14 100 -14 200
        Nettofinansieringskostnader -40 -180 -160
Nettoresultat -14 200 -14 300 -14 300
        Räntekrav på eget kapital -2 730 -3 910 -3 440
Företagarvinst -16 900 -18 200 -17 800


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/