LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning 2013_2014
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 180 210 910
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 139 156 260 243 193
Försäljningsintäkter 11 300 15 100 9 570 19 900 19 000 15 200
        Stöd 3 890 3 900 4 630 8 850 7 740 5 760
Omsättning 15 200 19 000 14 200 28 800 26 700 21 000
Bruttointäkter 31 300 27 100 24 700 38 300 44 600 35 000
        Rörliga kostnader -17 800 -15 200 -16 700 -19 900 -25 000 -19 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -23 600 -20 100 -23 700 -16 900 -23 200 -22 600
        Fastna kostander -1 810 -2 780 -1 830 -3 800 -2 660 -2 380
Driftsbidrag -12 000 -11 000 -17 500 -2 360 -6 290 -9 810
        Avskrivningar -3 490 -2 520 -4 590 -5 300 -5 580 -4 430
Rörelseresultat -15 500 -13 500 -22 100 -7 660 -11 800 -14 200
        Nettofinansieringskostnader -10 -40 -160 -20 -320 -160
Nettoresultat -15 500 -13 600 -22 300 -7 680 -12 100 -14 300
        Räntekrav på eget kapital -2 910 -2 580 -3 270 -4 950 -4 000 -3 440
Företagarvinst -18 400 -16 100 -25 500 -12 600 -16 100 -17 800


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/