LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                  2013-2014
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 380 200 330 910
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 141 216 241 193
Företagarvinst -16 900 -17 400 -19 100 -17 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 600 22 100 24 200 22 600
        +Räntekravet 2 730 3 740 4 060 3 430
Företagarinkomst 7 330 8 390 9 160 8 230
Lönsamhetskoefficient 0,30 0,33 0,32 0,32
Företagarinkomst 7 330 8 390 9 160 8 230
        - Räntekrav -2 730 -3 740 -4 070 -3 440
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 590 4 650 5 090 4 790
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 440 1 480 1 620 1 510
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,2 3,1 3,1 3,2
Eget kapital 58 000 78 400 83 800 71 800
        Total kapital 60 400 87 600 104 300 82 200
Soliditetsgrad 96,1 89,5 80,4 87,3
Avkastning på total kapital -14 100 -13 400 -14 700 -14 200
        Kapital under räkenskapsåret 57 100 85 100 97 500 77 800
Avkastnings % på kapital -24,8 -15,9 -15,1 -18,3

9349856

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/